Bewegend Leren 1

Teken een rekenmachine op de grond om zo te werken aan cijferherkenning en de waarde van cijfers.

Succes en veel plezier

Bewegend Leren 2

Herken de letters en leer spellen met het toetsenbord van krijt. Een leuke variant voor 4 t/m 12 jaar waarin bewegen en leren op een leuke manier worden gecombineerd.

Succes en veel plezier

Bewegend Leren 3

Rekenen door met een kaartspel de cijfers van beide kinderen op te tellen, af te trekken of te vermenigvuldigen. Wie het antwoord weet drukt op de bel. Maar zorg ook dat je in balans blijft. De jongere kinderen kunnen met behulp van een kaartspel werken aan cijferherkenning en makkelijke optel- en aftreksommen in combinatie met leuke beweegoefeningen.

Succes en veel plezier

Bewegend Leren 4

Leer je sommen met behulp van de rekenmachine gemaakt met behulp van krijt en combineer dit met verschillende manieren van springen.

Succes en veel plezier

Bewegend Leren 5

Deze leuke estafettevorm combineert het rennen met letterherkenning, woordenschat en schrijven. Je stimuleert kinderen op deze manier ook te denken tijdens het rennen. Iets wat goed is voor de ontwikkeling.

Voor het jonge kind kun je dit aanbieden door een letter te roepen en ze te laten rennen naar het letterbord om de juiste aan te wijzen.

Succes en veel plezier