Skills4Life

voor middelbare scholen

Skills4Life is een eigentijds leefstijlprogramma voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar met boven gezond gewicht. In een periode van 32 weken gaan jongeren opzoek naar de winst die zij nog kunnen behalen op het gebied van gezonde leefstijl. Het is belangrijk om deze doelgroep een programma te bieden waar zij zich mee kunnen identificeren. De interactie en het creëren van eigenaarschap bij de jongeren loopt als rode draad door het programma en zit verwerkt in het gedachtegoed en de werkvormen.

Het programma bestaat uit 2 fasen van ieder 16 weken waarin we samen met een multidisciplinair team gaan werken aan het doel om de jongeren een gezondere toekomst tegemoet te laten gaan en een fase waarin de jongeren volhouden wat ze geleerd en aangepast hebben.

 • Fase 1 het programma
  De eerste 16 weken gaan de jongeren in 4 blokken van 4 weken aan de slag met het eigen maken van kennis over gezonde leefstijl. Welke basis heb ik nodig om gezond te kunnen leven en wat zijn de aandachtspunten waar ik aan kan werken? Hiervoor maken we gebruik van het lesprogramma van Skills4Life. Het lesprogramma bestaat uit 12 lessen die betrekking hebben op de thema’s voeding en gedrag en 12 beweeglessen. De lessen voeding en gedrag en de beweeglessen vinden vaak op dezelfde dag, na elkaar plaats. We gaan ook de samenwerking aan met een lokale sportschool waar de jongeren gedurende Skills4Life dagelijks kunnen sporten. In iedere 4e week van het blok vervangen we de lessen voor een uitstapje. De uitstapjes hebben betrekking op de interesses en de aandachtspunten van de groep en zijn altijd gekoppeld aan het overall doel. Gedurende fase 1 vinden ook 4 ouderbijeenkomsten en 4 ouder-kind workshops plaats en hebben de ouders wekelijks de mogelijkheid om bij de lokale sportschool deel te nemen aan een les ouder-kind fitness. Fase 1 is een intensieve fase voor de jongeren, maar het is gebleken dat dit ook nodig is om de switch te kunnen maken naar een gezonde leefstijl.

 • Fase 2 de doorstroom
  In fase 2 gaan de jongeren in 4 blokken van 4 weken deelnemen aan proeftrainingen bij lokale sport- en beweegaanbieders. Na afloop van deze fase gaan we met de jongeren in gesprek om te bekijken waar hun talent en waar hun ambities liggen en waar ze het meeste plezier aan beleven. De bedoeling is dat we een groot deel van de groep zover krijgen dat ze aansluiten bij één van de sport- en beweegaanbieders. Gedurende fase 2 zijn er ook nog 2 terugkommomenten waarin wordt geëvalueerd hoe het gaat met de vorderingen ten aanzien van de in fase 1 opgestelde doelen.

 • Fase 3 in stand houden van gedrag
  Op drie momenten na afloop van Skills4Life vindt er nog een gesprek plaats tussen het team en de deelnemers. Hierin wordt besproken hoe het gaat en waar het team hen nog mee kan helpen. De momenten zijn 3, 6 en 12 maanden na afloop van de laatste bijeenkomst van Skills4Life.

  Skills4Life heeft een erkenningsniveau van Goed Onderbouwd en is te vinden op de landelijke menukaart van het Loket Gezond Leven.

  Er bestaat ook een mogelijkheid om zelf als organisatie aan de slag te gaan met Skills4Life. Wij verzorgen dan een training voor jouw team, zodat jullie goed beslagen ten ijs komen en kunnen werken met het gedachtegoed en de werkvormen van Skills4Life. Voor meer informatie hierover klik je hier.

RiskCare Preventie

De partner die jou in beweging brengt

Neem jij contact met ons op?