De vakleerkracht gym 2.0

voor basisscholen

RiskCare Preventie heeft een bredere kijk op het vak bewegingsonderwijs dan enkel het verzorgen van één of twee gymlessen per week. We brengen de volledige school letterlijk en figuurlijk in beweging. We bieden de kinderen in en buiten de gymzaal het platform om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en we inspireren het schoolteam met onze kijk op het vak. Binnen onze visie en naast het geven van hoogwaardige gymlessen, houden de vakleerkrachten gym zich op jouw school bezig met:

  • Het dynamische schoolplein: kansen en mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van het schoolplein worden inzichtelijk gemaakt. Dit betreft inventaris, inrichting en inhoud. Met kleine kosteloze aanpassingen kan men een groot verschil maken ten aanzien van beleving en speelmogelijkheden.

  • Opleiding en begeleiding TSO: de vakleerkracht helpt pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, overblijfkrachten of stagiaires in het organiseren van kwalitatief hoogwaardige beweegactiviteiten tijdens de TSO. Simpele trucjes om het plein en dus de kinderen meer in dynamiek te krijgen.

  • Energizers: inspiratie, suggesties en structuur voor groepsleerkrachten tot het gebruik maken van beweegtussendoortjes tijdens de reguliere lessen. Het is aangetoond dat, door het verzorgen van beweegtussendoortjes, kinderen zich hierna beter kunnen concentreren.

  • Bewegend leren: Extra ondersteuning tijdens de gymles voor kinderen die problemen ondervinden met taal, rekenen, ruimtelijk inzicht of sociale omgang.

  • Outdoor learning: ondersteuning en suggesties voor groepsleerkrachten om een les rekenen of taal mee naar buiten te nemen in combinatie met bewegen.

  • Motorische Remedial Teaching: Extra ondersteuning na school voor kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand of boven gezond gewicht (optioneel).

  • Talentherkenning: Ieder kind heeft talent en verdient de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen. Contacten worden gelegd met lokale verenigingen en kinderen worden gestimuleerd bij de vereniging aan te sluiten.

  • Rapporteren: inzichtelijk maken van de ontwikkelingen die de kinderen doormaken (2 testmomenten per jaar). Met behulp van deze gegevens worden lessen op maat gemaakt en krijgen leerkrachten en ouders een goed beeld van de motorische ontwikkeling van de kinderen.

  • Schoolactiviteiten: de vakleerkracht helpt mee in het organiseren van schoolactiviteiten m.b.t. bewegen en gezonde leefstijl.

  • Studiemiddag: Één keer per jaar een studiemiddag bewegen voor alle groepsleerkrachten georganiseerd door RiskCare Preventie.

RiskCare Preventie

De partner die jou in beweging brengt

Neem jij contact met ons op?