De vakleerkracht gym 2.0

voor basisscholen

De vakleerkracht gym brengt jouw school in beweging!

RiskCare Preventie biedt basisscholen, SO’s en SBO’s een totaalplaatje dat meer is dan alleen de invulling van een uurtje bewegingsonderwijs voor iedere groep. Bewegingsonderwijs is namelijk meer dan alleen de gymles in de zaal. Onze vakleerkracht biedt naast de lessen bewegingsonderwijs het volgende:

  • Een kwaliteitsimpuls aan het buitenspelen tijdens de pauzes (TSO). Activiteiten worden gestructureerd en zelfregulerend aangeboden. Leerlingen halen meer voldoening uit het buitenspelen en ontwikkelen zich daardoor beter en sneller.

  • Opleiding en begeleiding van pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten of stagiaires in het organiseren van kwalitatief hoogwaardige beweegactiviteiten tijdens de TSO.

  • Inspiratie, suggesties en structuur voor groepsleerkrachten tot het gebruik maken van beweegtussendoortjes tijdens de reguliere lessen. Het is aangetoond dat, door het verzorgen van beweegtussendoortjes, kinderen zich hierna beter kunnen concentreren.

  • Extra ondersteuning tijdens de gymles voor kinderen die problemen ondervinden met taal, rekenen, ruimtelijk inzicht of sociale omgang(bewegend leren).

  • Extra ondersteuning na school voor kinderen met een motorischeontwikkelingsachterstand of boven gezond gewicht (optioneel).

  • Talentherkenning en navolging hierop. Ieder kind heeft talent en verdient de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen. Contacten worden gelegd met lokale verenigingen en kinderen worden gestimuleerd bij de vereniging aan te sluiten.

  • Inzichtelijk maken van de ontwikkelingen die de kinderen doormaken (2 testmomenten per jaar). Met behulp van deze gegevens worden lessen op maat gemaakt en krijgen leerkrachten en ouders een goed beeld van de motorische ontwikkeling van de kinderen.

  • De vakleerkracht helpt mee in het organiseren van schoolactiviteiten m.b.t. bewegen en gezonde leefstijl.

  • Één keer per jaar een studiemiddag bewegen voor alle groepsleerkrachten georganiseerd door RiskCare Preventie.

RiskCare Preventie

De partner die jou in beweging brengt