GEMEENTE

Een mooie ontwikkeling in Nederland is dat de gemeenten steeds meer gaan inzetten op gezondheid en preventie. Daarin moeten we niet vergeten dat de basis voor een gezonde toekomst wordt gecreëerd rondom het jonge kind en zijn omgeving. Door op jonge leeftijd een gezond fundament te ontwikkelen is de kans op achterstanden of uitval op latere leeftijd kleiner. En natuurlijk ligt de voornaamste taak hiervan bij de ouders en de professionals die met de kinderen werken, maar wij als gemeente kunnen hen helpen door ze de goede kant op te sturen; hen het juiste zetje in de rug te geven; hen te inspireren met een bepaald gedachtegoed en een werkwijze die het uiterste uit het kind en de ouder haalt.

Als gemeente stellen we in vele gevallen het doel dat we iets willen betekenen voor de gezondheid van de kinderen. Maar waar moet je beginnen? Start ik met een programma voor kinderen met een boven gezond gewicht of start ik met een programma om te voorkomen dat kinderen boven gezond gewicht krijgen? Doe ik dat door de lokale professionals op te leiden zodat ze dit jarenlang kunnen blijven doen of doe ik dit door een externe organisatie in te huren voor die het programma uitvoert? Bieden we iets voor alle kinderen binnen onze gemeente of alleen voor een bepaalde leeftijdscategorie of een bepaald stadsdeel?

RiskCare Preventie helpt jouw gemeente om vorm te geven aan dat fantastische doel dat jullie hebben. Het doel om de jeugd gezond te laten opgroeien. Het doel om goed gedachtegoed en goede werkwijzen structureel te verankeren zodat meerdere generaties ervan kunnen profiteren. Samen maken we een maatwerkplan waarin we al het goede dat al gebeurt omarmen en tevens bekijken waar nog kansen liggen. Want kansen zijn er genoeg, we moeten alleen inzien hoe we die kans benutten. Wij geven de voorzet, jullie koppen hem in.

Laat je inspireren door de programmalijnen, de workshop en de cursussen die wij voor diverse professionals, ouders en kinderen kunnen bieden met als overall doel dat we het gedachtegoed en de werkwijze structureel verankeren binnen jullie gemeente. Onder de kop “wij bieden jou” kun je rustig lezen op welke manier wij aan de slag kunnen gaan in, voor en met jouw gemeente.

Wij bieden jou

RiskCare Preventie werkt samen met

RiskCare Preventie

De partner die jou in beweging brengt

Neem jij contact met ons op?